Vadhajtások

Ber­lus­co­nit re­ha­bi­li­tál­ták, az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás bűn­cse­lek­mény

Ez a két leg­fon­to­sabb hír Olasz­or­szág­ból, rá­adá­sul mind­kettő alap­ve­tően be­fo­lyá­sol­hatja az af­ri­kai be­ván­dor­lást, il­letve annak jogi hát­te­rét. Ber­lus­coni pedig már harcba száll­hat, ha meg­is­mét­lik a vá­lasz­tá­so­kat.

Európa és benne Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú kérdés, hogy Olaszország hány bevándorlót enged be. Különösképpen, ha igaz, hogy – a líbiai belügyminiszter szerint – e pillanatban másfél millió illegális bevándorló várja az átkelést a Földközi-tengeren.

Két héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy az 5 Csillag Mozgalom és a Liga megkéri Mattarella köztársasági elnököt, hogy írjon ki újabb választást júniusban. Ennek ellenére tovább tárgyaltak éstegnap Luigi di Maio, az 5 Csillag Mozgalom vezére azt nyilatkozta a RAI Uno televíziós csatornának, hogy a “változás kormánya” nemsokára készen áll.

Igen ám, de szintén tegnap egy milánói bíróság úgy döntött, hogy

Silvio Belusconit egy évvel hamarabb rehabilitálja, így ismét betölthet politikai szerepet. Ez a fordulat gyökeresen új helyzetet teremthet.

Mert ettől kezdve a Liga – Forza Italia pártszövetség akár egyedül is kormányt alakíthat, ha a Liga “megfúrja” a jelenlegi kormányalakítást, megismétlik a választásokat és most begyűjtik a szavazatok 40 százalékát vagy annál többet…

Ez azért lenne fontos, mert a Liga és a Forza Italia sokkal radikálisabb változások híve, mint az 5 Csillag Mozgalom. Nem mindegy tehát, hogy mi fog történni, különösen azért nem, mert szintén ezen a héten az olasz Semmitőszék (Corte di Cassazione, Legfelsőbb Bíróság) kimondta: az ország területére való illegális bevándorlást és az ott tartózkodást bűncselekmények kell tekinteni!Ez a kötelező jogi állásfoglalás azt jelenti, hogy minden ezzel ellentétes olasz törvényt újra kell tárgyalni és ennek szellemében kell módosítani.

Forrás: ilPrimatonazionale.it