Vadhajtások

2018.06.16. | Rákóczi Emlékmenet – Budapest (Meghívó)

II. Rákóczi Ferenc – 315 évvel ezelőtt találkozott az elnyomatás ellen fölkelő parasztság képviselőivel,- élükön Esze Tamás tarpai jobbággyal. A száműzetésből hazatérő Rákóczi 1703. június 16 -án élére áll a kibontakozó népfölkelésnek és megrázó erejű kiáltvánnyal fordul a magyar nemzethez:

‘Megújultak a dicső magyar nemzetnek sebei…’

A mindenükből kifordított és koldussá tett jobbágy-parasztok fegyvert fogtak és csapatokba verődve harcba indultak a gyarmatosító osztrák elnyomás ellen. Az egyre növekvő kuruc sereg szervezettségével és hősiességével ragyogó győzelmeket arat az ellenség felett. Rákóczi nemcsak kitűnő hadvezér, hanem tisztánlátó államférfiú is. Levelet ír kora leghaladóbb uralkodójához, Nagy Péter orosz cárhoz és barátsági szerződést köt vele. A nagy orosz uralkodó követei gyakori vendégek a magyar fejedelem udvarában.

II. Rákóczi Ferenc, mint politikus, államférfi és hadvezér, egyik legkimagaslóbb alakja a magyar történelemnek. A nép az ő nevét Kossuth neve mellé állítja. Teljes szívből ünnepeljük ezt a nagy évfordulót, mert érezzük, hogy Rákóczi szabadság-harca a többi haladó nemzeti hagyományunkkal együtt szilárd fundamentumként, kiapadhatatlan erőforrásként jelentkezik mai harcunkban.

Üdvözlettel:

László Ferenc – főszervező