Vadhajtások

”Az iszlám veszélyt jelent a békére, és meggátolja az integrációt”

Egy holland közíró és szociológus, Ruud Koopmans szerint a muszlimokat a legnehezebb beintegrálni a nyugati társadalmakba. Koopmans szerint ez azért van, mert sok muszlim a szent szövegeket szó szerint értelmezi. Koopmans professzor a dán Berlingske lapnak nyilatkozva elmondta, hogy sok bevándorló sikeresen tud integrálódni a nyugati társadalmakba, többnyire hosszabb időtávon, ám az iszlám kultúrkörből érkezők ez alól kivételt képeznek.

Ruud Koopmans a Berlini Szociológiai Központ professzora. Tanított Hollandiában és Németországban. Az 57 éves tudós szakterülete többek között a jóléti államokban történő integráció, a multikulturalizmus hatása a társadalmi kohézióra, a muszlim fundamentalizmus, valamint aktívan kutatja a muszlimok munkaerőpiaci helyzetét.

Az egyik legidézettebb holland szociológus. Eddig 10 könyve és több száz tudományos cikke jelent meg. Az iszlám vallás erőszak-központúságára már több ízben felhívta a közvélemény figyelmét, legutóbb akkor írtunk róla, amikor azt állította, hogy több tízmillió muszlim elfogadja az erőszakot, ha az az iszlám nevében történik.
Habár ez lehetséges a muszlimok esetében is, ám a változáshoz több idő kell” – mondta Koopmans az integrációról. A tudós szerint a legnagyobb visszatartó erő a Korán szó szerinti értelmezése, ami akár teljesen meg is gátolhatja az integrációt, hiszen ez azt jelentené, hogy egy muszlimnak egy alacsonyabb rendű kultúrához kellene csatlakoznia.

Az interjúban szóba került Koopmans egy korábbi munkája, amelyben a keresztény radikalizmust és az iszlám radikalizmust hasonlítja össze. A célja ezzel az volt, hogy kiderüljön, hogy az iszlámban miért erőteljesebb az izoláció, az egyén elszigetelődése.

A muszlimok 60 százaléka egyetért azzal, hogy vissza kellene térni az iszlám gyökereihez. Azzal, hogy a Koránnak csak egy lehetséges értelmezése van, amelyhez minden muszlimnak tartania kellene magát, a megkérdezettek 75 százaléka értett egyet – írta Koopman egy korábbi művében.

Az iszlámnak több irányzata, értelmezése van. A radikálisabb értelmezések a szent szövegek szó szerinti értelmezését tekintik irányadónak. Az ilyen értelmezések szerint a nők alacsonyabb rendűek, az erőszak alkalmazása pedig legitim, ha az iszlám nevében történik, stb. Ezekkel a nézetekkel a muszlimok csekélyebb része ért csak egyet.

Koopmans egyik saját kutatásában azt találta, hogy a válaszadók 65 százaléka szerint az iszlám törvénykezés szabályai fontosabbak, mint a befogadó ország jogszabályai.

Koopmans több mint 20 éve tanulmányozza az iszlámot. A kutató szerint az iszlám világ le van maradva a demokrácia, az emberi jogok, a politika, valamint a gazdasági fejlődés tekintetében. emiatt pedig az iszlám veszélyt jelent a békére, valamint akadályozza az integrációt.

Forrás: 888.hu