Vadhajtások

Ek­kora fej­lesz­tés még sosem volt a men­tők­nél, mint ami most jön

Új defib­ril­lá­to­rok, lé­le­gez­te­tő­gé­pek, in­fú­ziós pum­pák, és mo­to­ros vá­la­dék­szívó esz­kö­zök ke­rül­nek a men­tő­au­tókba. 1,6 mil­li­árd fo­rin­tért sze­rez­het be esz­kö­zö­ket a men­tő­szol­gá­lat – je­len­tette be Kás­ler Mik­lós, az em­beri erő­for­rá­sok mi­nisz­tere.

Az Országos Mentőszolgálatnak 1,6 milliárd forintos eszközbeszerzésre nyílt lehetősége kormányzati forrásból – jelentette be az emberi erőforrások minisztere Budapesten.

   Kásler Miklós a mentéshez szükséges új eszközök átadásán azt mondta,

a kormány mindig kiemelt figyelmet szentelt a mentőszolgálat fejlesztésén túl az ott dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének.

Úgy fogalmazott, a mentőszolgálat mindig úttörő volt a fejlesztésekben, és gondolkodásának középpontjában mindig az emberen, az elesetteken való törődés állt.     Mint mondta, 2010 óta a kormány folyamatosa fejleszti a mentőszolgálatot, az elavult mentőállomásokat felújítja és újakat építenek. 2010-ben 223 mentőállomás volt országszerte, azóta 31 új mentőállomás épült – ismertette. Hozzátette: a mentőgépkocsik beszerzése is folyamatos 2010 óta.     A mentőautók felszereltsége is elengedhetetlen a jól működő mentéshez, ezért 1,6 milliárd forint értékben új eszközöket vásárolhatott a mentőszolgálat. A defibrillátorok, lélegeztetőgépek, infúziós pumpák és egyéb eszközök a kor színvonalának megfelelőek – emelte ki a miniszter.     Kásler Miklós beszámolt arról is, hogy

a kormány az OMSZ-nél minden dolgozói kategóriában tudott béremelést adni, így bérük 2010 óta mára a duplájára emelkedett.

A miniszter kifejtette, nagyra értékeli a mentősök munkáját, és mint fogalmazott:

“az emberi életeket nem lehet megfizetni, kifizetni; egyet lehet tenni, szívből megköszönni a mentősök munkáját”.

Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy ilyen mértékű fejlesztés az mentőszolgálat életében még nem volt.

Új defibrillátorok, lélegeztetőgépek, infúziós pumpák, és motoros váladékszívó eszközök kerülnek a mentőautókba. Mintegy 2500 db nagyértékű mentéstechnikai eszközt, köztük 300 db életmentő defibrillátort, és 150 db speciális lélegeztetőgépet vásárolt az Országos Mentőszolgálat, összesen mintegy 1,6 milliárd forint értékben. A kormányzati forrásból beszerzett eszközök kiosztása, beszerelése, a régi, használt eszközök lecserélése megkezdődött.

Mint ismeretes, idén újabb 160 db mentőautót is vásárolhat az Országos Mentőszolgálat, a 2010 óta beszerzett mentőautók száma így 953-ra emelkedik, a mentőautók átlagéletkora pedig 5 év alá csökken.

A mentőszolgálatot hungarikumnak nevezve azt mondta, a meglévő mentőállomások felét felújították, és a következő hetekben adják át Vecsésen a 255. állomást.     A főigazgató a gépkocsibeszerzések kapcsán elmondta azt is, hogy idén és jövőre újabb 254 mentőautót vásárolhatnak, így ezerre emelkedik a gépkocsik száma.     A mentő dolgozók új mentőruházatot kaptak, a mentés informatikai rendszere is megújult az elmúlt években – sorolta, és beszámolt arról, hogy ősszel egy új életmentő applikációt indítanak, ami még hatékonyabb mentést tesz majd lehetővé.

Forrás: Ripost