71 éve ezen a napon hurcolták el a kommunisták Mindszenty József bíborost 

1948. december 26-án letartóztatják Mindszenty József bíborost. 

 

Karácsony másnapján az ÁVO rettegett, Andrássy út 60. alatti székházának pincéjébe hurcolták, ahol kegyetlenül megkínozták, és pszichotróp szerekkel bírták rá, hogy „beismerje” részvételét a harmadik világháború előkészítésében, valamint hogy jelentős összegeket küldött a nyugati hatalmak kormányainak, a Szent Koronát pedig megpróbálta a Habsburgok kezébe juttatni. A kínzások irányítója Décsi Gyula államvédelmi alezredes volt.

A hercegprímás így írt mindezekről Emlékirataiban:

„Amikor a rendőrautók hosszú sora az Andrássy út 60. előtt lefékezett és megállt (1948. december 26-án), kiszállítottak a kocsiból. Rendőrkordon közt vezettek a hírhedt épületbe, melyet a Gestapo magyar tanítványai alakítottak át a kínvallatások kegyetlen színterévé, még a német megszállás idején. A járókelők elkerülték, vagy elfordították a fejüket, ha el kellett menniük mellette.”

„Az Andrássy út 60. belső életéről s az ott történtekről annak, aki ott nem volt akár rab, akár vallató, a legkisebb fogalma sem lehet.”

„Elsőnek lehúzták reverendámat és gúnyosan nevetve alsóruháimat is. Bő, keleti jellegű, tarka-csíkos bohóc-öltönyt húztak rám.”

„Cellám egy 4×5 méteres sötét helyiség, alacsony volt, s annak ellenére, hogy állandóan öten tartózkodtunk benne, nem szellőztettek.”

„Egy magas, tagbaszakadt bivalynyakú politikai rendőrtiszt egyszerre csak nekem fut, és csizmával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Legyűr vízszintesen, majd gumibottal elkezd ütlegelni. Talpamon kezdi és megy mindig feljebb. Nyöszörgök fájdalmamban. Egyszer csak arra ébredek, hogy fellocsolnak, a vallatásra tántorogva megyek vissza.”

„Nem kételkedem abban, hogy az ételt az Andrássy úton készítik el, és akaratbénító és kábítószereket kevernek hozzá. Az orvosok gyógyszereket hagynak hátra, melyekből az őrség ellenőrzése mellett be kell vennem az előírt adagokat.”

„A nemalvás is egyik módja a kínzásnak, szerves része annak a kifejlett tudománynak, amellyel a vádlott akaraterejét megtörik. Negyvennyolc órája nem aludtam, ami gyötrő kínt jelent, közben zajlik a megalázóan trágár társalgás és az inzultálás a felém fújt dohányfüstben.”

„Az éjszakai kihallgatások alatt maguk a kihallgatók is kifáradtak, amit abból láttam, hogy egyre gyakrabban váltották egymást. Táncoló köröket kezdtem látni a falon és a levegőben. Kiújult a tíz év előtti Bazedov-betegségem, amely a szívemet támadta meg.”

„Ahogyan ellenállásom hanyatlik, úgy fészkeli be magát lelkembe az apátia, a bénultság és a közöny. Minden mindegy. Az igaz és a hamis szinte azonossá válik. Fáradt, bénuló állapotomban kezdem elhinni, hogy talán mégis bűnös vagyok.”

„Belső ellenállásom mind gyengébb, idegrendszerem összerándul a gumibotozás gondolatára. Ezért aláírtam a szöveget, de nevem mellé, mint egykor a török hódoltságban sínylődő magyar rabok tették, C.F. betűket írok, melynek jelentése: coactus feci, kényszer hatására írtam alá, tehát érvénytelen.”

A kirakatper ugyan nemzetközi felháborodást váltott ki, de a tüntetéssorozatok és XII. Piusz pápa fellépése (kiközösített mindenkit, aki részt vett Mindszenty elítélésében) sem hozott érdemi változást ügyében: hét éven át volt fogságban, 1955-től pedig házi őrizetben, ahonnan a forradalom kitörését követően, 1956. október 30-án szabadult csak. Másnap a karizmatikus hercegprímást ujjongó tömeg fogadta, amikor reggel hat órakor Budapestre érkezett.

Forrás: Kepmas.hu

Check Also

76 évvel ezelőtt született Varga Zoltán, a Fradi legendás nyolcasa

A VargaZoli, aki 234-szer lépett pályára a Fradiban és 85 gólt szerzett. Négyszer nyert magyar …