Vadhajtások

Feljelentették a nyerészkedő henteseket: az 1000 forintos húst 3000-ért adják a veszélyhelyzet idején

A 3000 forintos csirkemell miatt… – írta meg Tényi István.

Fővám téri piacon ma délben elszabadultak az árak, de a Lehel téri piacon a csirke combot farrésszel 1990 forintért adták, 559 volt előtte…

Tényi csatolta a feljelentést:

2020. évi március hó 18. napon 10 óra 43 perckor beszámoló jelent meg a 24.hu oldalon: 2800 forintba kerül a csirkemellfilé a Lehel piaci hentesnél címmel.

A piaci folyamatokban, a vállalkozások döntéseiben központi szerepet játszó árak alakításának szabadságát korlátozó szabályozási beavatkozást különös indok kell, hogy megalapozza – a
vállalkozási szabadságon alapuló piacgazdaságnak alapeleme kell, hogy legyen ugyanis az árak  kialakítására vonatkozó magatartási szabadság.

Ezt a felismerést tartalmazza az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban Ártv.) preambuluma is,  amely leszögezi, hogy „Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. Az árakra vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megakadályozására.”

Az ár kialakítására vonatkozó közvetlen beavatkozási formák között az ár szintjére
vonatkozóan előzetesen megállapított rendelkezés, a hatósági ár. Ezen beavatkozásnak is sokféle formáját ismeri a gyakorlat, amelyek sorában különös jelentőséggel bírnak azon szabályok, amelyek esetében a vállalkozásnak még mindig marad döntési szabadsága egyes árai kialakításában, ám azok összessége tekintetében tartalmaz valamely módszerre vonatkozó előírást a szabályozás.

Ennek legismertebb formája az ún. ársapka típusú szabályozás (price
cap), amikor az árakat akként ellenőrzi a szabályozó, hogy meghatározza azok módosításának lehetőségeit.

A gyakorlatban a legvégső, különösen veszélyeztetett esetekben szokás az árakat
tételesen meghatározni.

Magyarország Kormány 2020. évi március hó 11. napon 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, továbbá a tisztességtelen kereskedelmi magatartások  visszaszorítása érdekében indokolt lehet (meghatározott ideig) egyes alapvető
élelmiszerek árának hatósági megállapítása

– írta meg Tényi István.