A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a Pride rendezvény betiltását követeli

Mint ismert, Gaudi-Nagy Tamásék feljelentést tettek a Pride Szent Korona-gyalázó reklámja miatt, miközben a rendőrség hirtelen engedélyt adott a rendezvény lebonyolítására. 

A NJSZ egy újabb levelet írt a rendőrségnek:

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Dr.  Terdik Tamás dandártábornok, rendőr-főkapitány úr részére

Tisztelt Rendőr-főkapitány Úr !

Ezúton tájékoztatom arról, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat megnevezésű, hazafias elkötelezettségű, nemzeti értékeink védelmére hangsúlyt helyező jogvédő szervezet törvényes képviselőjeként– székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., levelezési cím: 1095 Budapest, Gabona u. 10. II/1., telefon: +36-20-9165230, e-mail cím: [email protected], képviseli: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető – a mellékelt felhívásban szereplő képmontázs miatt a mellékelt feljelentéssel fordultam a T. Legfőbb Ügyész Úrhoz 2020. június 20-án.

Erről az alábbi közlményt adtuk ki: http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/a-nemzeti-jogvedo-szolgalat-is.jog

Tekintettel az ügy kiemelt jellegére szíves tájékoztatásul megküldöm Önnek is a feljelentést az összehangolt, hatékony felelősségre vonást célzó nyomozó hatósági intézkedések érdekében. kérem ennek megfelelő mielőbbi intézkedését és ennek keretében dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrral való mielőbbi kapcsolatfelvételét.

Ehhez képest megdöbbenéssel értesültem arról, hogy a feljelentés tárgyát képező felhívással elkövetett bűncselekmény ténye, és a köztudomás szerinti több, nemzeti jelkép megsértése vétsége miatti feljelentés ellenére  Önök akként nyilatkoztak a szervező, a Szivárvány Misszió Alapítvány felé, hogy az augusztus 22-ére tervezett Pride vonulás megtartható.

https://vadhajtasok.hu/2020/06/23/a-pride-szervezoinek-azonnal-valaszolt-a-rendorseg-augusztusban-vonulhatnak

Ezúton hívom fel szíves figyelmét arra, hogy a feljelentés tárgyát képező felhívás bűncselekeményt megvalósító jellegére tekintettel a Szivárvány Misszió Alapítvány 2020. augusztus 22-ére tervezett vonulásos rendezvénye megtiltásának van helye az alábbiak miatt.

A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a gyülekezési hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a gyűlésnek a bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti enyhébb korlátozással nem biztosítható. A (2) bekezdés szerint a közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a felhívás vagy a gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg.

Egyértelműen megállapítható, hogy a feljelentés tárgyát képező képmontázst tartalmazó felhívás bűncselekményt valósított meg, ezért a megtiltás törvényi feltételei fennállnak a Gytv. 13. § (2) bekezdése szerint fennállnak. Másrészt a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tervezett vonuláson a szeméremsértés bűncselekményét rendszeresen elkövetik, továbbá a vonulás közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár, amely más korlátozással nem biztosítható.

Kérem a fentiekre tekintettel azonnali szíves intézkedését a fenti rendezvény megtartásának megtiltása érdekében.

Üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd – Európa jogi szakjogász,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

 

Levél Polt Péternek:

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Nemzeti Jogvédő Szolgálat megnevezésű, hazafias elkötelezettségű, nemzeti értékeink védelmére hangsúlyt helyező jogvédő szervezet törvényes képviselőjeként– székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., levelezési cím: 1095 Budapest, Gabona u. 10. II/1., telefon: +36-20-9165230, e-mail cím: [email protected], képviseli: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető – a mellékelt felhívásban szereplő képmontázs miatt a mellékelt feljelentéssel fordulok a T. Legfőbb Ügyész Úrhoz.

Kérem, hogy az Alaptörvény által Magyarország alkotmányos önazonosságát és keresztény kultúrájának védelmét állami feladattá tevő R. cikkének (4) bekezdése szerint is szíveskedjen mielőbb a nyomozás elrendeléséről dönteni és soron kívül hathatós nyomozati cselekmények (többek között a bűncselekményt megvalósító ábra világhálóról való eltávolíttatása iránt) megtétele iránt intézkedni a fentiekben kifejtett bűncselekmény elkövetőinek beazonosítása és felelősségre vonatása érdekében.

 

 Kérem, hogy szíveskedjék alkalmazni a Be. 29. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazást, amely lehetővé teszi, hogy a jelen üggyel kapcsolatos büntetőeljárásban a Legfőbb Ügyészség járjon el, figyelemmel arra, hogy legszentebb nemzeti jelképünket ért, fokozott társadalomra veszélyességű bűncselekmény történt és amellyel kapcsolatos büntetőjogi felelősségre vonást célzó lépéseket a felmerülő alkotmányos összefüggések miatt sokkal felkészültebb nyomozó hatóságként képes megtenni.

Üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd – Európa jogi szakjogász,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

 

Check Also

Karókkal esett egymásnak a kiccsalád, ketten életveszélyesen megsérültek

Két férfit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, miután összeverekedett tíz ember Ózdon – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén …