2021. február 27. - Ákos, Bátor
EUR : 361.01
USD : 297.72
11°

A kommunisták 1948. december 26.-án hurcolták el Mindszenty bíborost

1948.december 26-án letartóztatták Mindszenty József hercegprímást, esztergomi érseket és elhurcolták a fővárosba az Andrássy út 60. -ba . Ezt a korszakot azért nem szabad elfelejteni,nehogy visszajöjjön. Van most is olyan ország ahol az a szellemiség uralkodik,mint akkor nálunk. Ezért nem szabad felejteni."A Magyar Kommunista Párt egy szovjet mintára készült megegyezést szeretett volna a katolikus Egyházzal kötni. De ennek nagyon keményen ellenállt Mindszenty bíboros és a püspöki kar is. Mint a bíboros Emlékiratai-ból kiderül ;tudta, hiteles dokumentációs anyagokból ,hogy az ortodox kereszténység a Szovjetunióban szinte rabszolga sorsba került. Az ott felállított Állami Egyházügyi Hivatal jóvoltából az ortodox egyház élére az ateista állam érdekeit szolgáló vezetők kerültek. A kereszténység mártírjait politikai bűnösként tartották számon. Pontosan tudta Mindszenty bíboros, hogy a munkácsi görög-katolikus megyéspüspököt Romzsa Tivadart ,1947.október 27.-én azért gyilkolták meg, mert ellenállt az állam azon törekvésének, hogy a görög-katolikusokat az orosz ortodox egyházba beolvassza....." "Az MDP szónoklatainak alátámasztására ,Mindszenty ellenes megmozdulások voltak Esztergomban is.: "Az esti órákban több alkalommal fáklyás felvonulás is volt a városban a palota előtt: lehettek vagy 150-en.A felvonulóknak volt egy szűkebb kórusuk, mintegy húsz fő, amely előzőleg a "Három Szerecsenhez" címzett vendéglőben italozott a vendéglős számlájára. A tüntetők megérkeztek a Prímási Palota elé, ahol az esti sötétségben , de fáklyafény mellett megkezdték az ütemes kiabálást.: "Mindszentynek kötelet!", "Mindszenty,Mindszenty Amerika fizeti!", "Jóska, Jóska gyere ki, ég a házad ide ki!" A tüntetés nagy visszatetszést keltett még a más vallásúak között is. Határozottan emlékszem két köztiszteletben álló izraelita esztergomi lakosra, Hirsch Gyuláraé és Müller Bernátra ,akik erélyesen tiltakoztak a provokáció ellen. Köztudott volt az aláírásgyűjtés is ; többen szóvá tették , hogy Steiner László a Fürdő szálló éttermében a jelenlevőktől aláírást követelt, Mindszenty ellen.Az aláírást megtagadók sok kellemetlenségnek, üldöztetésnek,sőt állásvesztésnek lettek kitéve. Így vesztette el az állását dr.Siráki István városi tanácsnok is, akiből erdei favágó munkás lett, majd később éveken keresztül gyári munkás Lábatlanon.Hosszú időbe telt, amíg az esztergomi SZTK-nál el tudott helyezkedni. Az aláírások miatti zaklatások Mindszenty tudomására is jutottak, aki rövid körlevelet adott ki, s ebben arra kéri híveit ,hogy üldöztetések elkerülése végett - mindenki tiszta lelkiismerettel írja alá - meggyőződése ellenére is - az ellene szóló nyilatkozatot.Az aláírás gyüjtése - láss csodát - ezek után megszűnt."(Bády:A Bazilika árnyékában. 93.p.) "Mindszenty bíboros legutolsó nyílvános egyházi szereplése 1948.októbet utolsó vasárnapján (Krisztus király ünnepén) volt Szentgyörgymezőn ,a 150.éves felújított templom megáldásán"- írja dr.Bády István visszaemlékezéseiben.Dr.Siráki István városi tanácsnok elbocsátása nagy port vert fel , a levéltári iratok között kutattam az eset hátterét: Az Állami Városi Levéltár közigazgatási iratai között őrzik a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit.". És december 26-án Mindszenty bíboros letartóztatásának híre Rómában is elterjedt.Amíg P.Mócsy Imre Rómában járt Czapik érsek szóvivőjeként, itthoni gyorsan peregtek az események. "1948 december elsejével bezárult a kör Mindszenty József esztergomi érsek körül. A hercegprímási palotát minden oldalról látható és láthatatlan őrség fogta gyűrűbe. 1948. december közepén az éjféli órákban jöttünk haza Szentgyörgymezőre a lakásunkra.A mai Irinyi utcában voltunk látogatóban feleségemmel együtt Perédy Ferenc igen kedves anyai barátoméknál. Lassan kocogtunk ,nem a magas lejtőjű Vár úton, hanem a valamivel hosszabb, de sima Bajcsy-Zsilinszky úton a prímási palota irányában. A volt apácák templomához közel , az éjszakai csendben lánccsörgést hallottunk.Nem tudtuk mire vélni ,de rövidesen megláttuk : a palota előtti háromszögletű téren , az épülettől mintegy húsz méterre ,egy lapos teherkocsiról egy bódét engedtek le csörlőn.Az ott lévők lehetek 8-10-en ,de közülük senkit sem ismertem. A világítás is igen gyér volt.Minden bizonnyal idegenek voltak.Gondoltam igazoltatnak, de talán mert lassan sétáltunk ,tovább engedtek.A tér, a betorkolló utcák mind némák, üresek voltak. Másnap reggel úgy nyolc óra tájban a városházára menet, ott kerékpároztam el az éjszakai bódé mellett.Benne már rózsafűzéreket, kegyszereket árult egy férfi ,szemben a palota kapujával. A különös "kegyszeres"mellett, a járdán nagyon sokan elsétáltak, ám mivel az éjszakai eseménynek hírek ment, vásárolni nem mertek.A bohém másnapra eltünt."(Bády:A Bazilika árnyékában 94-95 p.) A félelem uralkodott a városban.Még 1948.november 28-án hírül adta a Szabad Esztergom , hogy "A FEKOSZ (Dolgozó Parasztok és Földművesek Szövetsége) vármegyei titkársága kezdeményezésére az esztergomi hírlapárusok elhatározták ,hogy az Új Ember című katolikus hetilapot, amely a klerikális reakció szócsöve ,nem hajlandók terjeszteni.Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Új Embert zúgban terjeszteni súlyos büntetendő cselekménynek számít." Korabeli vicc volt:- A nyomdászok megtagadták az Új Ember előállítását.- Remélem a lap demokráciaellenes cikkiróinak előállítása nem ütközik akadályba.(Pesti Izé 3.évf.9.sz)......Részlet Mindszenty József :Emlékirataim c.könyvéből:"Karácsony jön és miközben várjuk, hogy mikor jönnek értem, tartjuk az előírt napirendet, épp úgy mint máskor.Bemutatom szentmiséimet.Az éjféli szentmisém talán még szomorúbb , mint volt az 1944 évi sopronkőhidai fegyházban.Édesanyám is jelen van és fáj bennem a gondolat: milyen gyötrelmekkel a szívében hagyom itt szegényt? Mi lesz vele? Hogyan tudja elviselni a fia meghurcolását, esetleg kivégzését? December 26-án délután 5 órakor irodaigazgatóm kísért le a kertbe, utolsó sétámra. A ház őrzője, egy jó fejlődésben lévő farkaskutya, előbb az udvaron, azután a kertben állandóan szorosan követett bennünket.Amikor visszatértünk a házba, oda is utánunk jött s tovább követ fel az első emeletre,s amikor szobám ajtajához érkeztem ,hátsó lábára állt, hogy vállamra tehesse két első lábát.Aztán fejét is oda hajtotta.Ilyet eddig nem is tett, hiszen én alig foglalkoztam vele.Ezért meg is jegyeztem :a hűségével érzi talán ,hogy ez volt itt Esztergomban az én utolsó sétám.Szent István vértanú ünnepén (az ő tiszteletére épített Santo Stafano Rotondo az én tituláris templomom Rómában) este vesznek őrizetbe.Most is Decsi rendőralezredes vezetésével érkezik meg házamba a szokatlanul nagy számú rendőrosztag. Bejönnek az érseki palota udvarába. Visszaindulásra indítják a gépkocsi karavánt ,utána nagy zajjal betörnek a házba s erős léptekkel jönnek fel első emeleti lakásomhoz.Este fél kilenc van. Én vacsora óta az imazsámolyon térdelek, imádkozom és elmélkedem. Hirtelen kitárul az ajtó s azon Decsi lépj be elsőnek.Megáll előttem. - Azért jöttünk ,hogy letartóztatásuk önt. Ugyanekkor nyolc-tiz rendőrtiszt nyomul Decsi után a szobába s amikor a rendőralezredes szavai elhangzanak minden oldalról körül fognak. Amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre nincs szükségük.Amikor pedig a bíboros különleges nemzetközi jogállására utáltam, Decsi fölényesen veti oda, hogy hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus rendőrség akkor is kézrekeríti, ha valaki bíborosi talárban van.Felszólít, hogy induljak el velük.Én nem ellenkeztem.Kivettem a szekrényből téli kabátomat, felöltöttem és kezembe fogtam a breviáriumot.Elhagytuk a szobát.A folyosón is szoros gyűrű veszi körül.Házam népéből senki sincs a közelemben. A házat megszálló mintegy 80 rendőrből jutott arra is, hogy tőlem távol tartsák őket. De édesanyám kilépett a vendégszobából , mert hallotta ,hogy nagy zajjal visznek át a folyosón.Felsikoltott.Visszaindulok ,hogy elbúcsúzzam tőle .Nem akarnak engedni.Most azonban kitépem magam a rendőrgyűrűből , visszamegyek édesanyámhoz.Utánnam jönnek.Édesanyám a nyakamba borul: - Hová visznek édesfiam? Én is veled megyek! Csitítom nem lehet. Megcsókolom kezét, arcát.Felzokog.Aztán eltuszkolnak mellőle és már sodornak le magukkal a kapualjba.Hatalmas lefüggönyzött autóba ültetnek.Jobbomon Decsi alezredes, baloldalt egy őrnagy.A kocsi vezető mellett és velem szemben is géppisztolyos rendőrök ülnek.Igy visznek el éjjel érseki székvárosomból Budapest felé." ( Mindszenty:Emlékirataim.231-232 p.)
Az oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztató