2021. június 15. - Jolán, Vid
EUR : 350.14
USD : 289.11
Időjárás ikon25°12°

Bemutatjuk a dokumentumokat: Hadházy cége 10 éve törvénytelenül működik

Tájékoztatnánk Magyarország lakosságát, hogy a nyilvánosan elérhető, közhiteles adatok tanúsága szerint Hadházy Ákos országgyűlési képviselő vállalkozása, a Hadházy-Vet Kft., gyakorlatilag 10 éve törvénytelenül működik! A mindenhol törvénytelenséget, szabálytalanságot és korrupciót látó Hatházy, aki képviselői mentelmi jogával visszaélve mestere a valós tények hamis színben való feltüntetésének, aki folyamatosan rágalmazza a vele nem egy platformon lévő politikusokat és civileket is egyaránt, nem tartja be az alapvető gazdasági jogszabályokat, huzamosabb ideig, súlyos törvénysértéseket követ el!

 

A céget 2009-ben alapították, a hivatalos adatok az https://www.e-cegjegyzek.hu oldalon találhatók.

 

A Cg.17-09-007557 cégjegyzékszámú Hadházy-Vet Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 86.) cég hatályos adatai a következők:

A társaság ügyvezetője:

13.A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/4.dr. Hadházy Ákos Ányos (an.: Ivanics Judit Sára) 
Születési ideje: 1974/03/04 
7100 Szekszárd, Bartina utca 42. 1. 
Adóazonosító jel: 8391431401 
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2011/03/10

A társaság tulajdonosai:

1.A tag(ok) adatai
1/5.Hadházy-Szőcs Boglárka (an.: Aradi Laura Mária) 
Születési ideje: 1978/03/10 
7100 Szekszárd, Bartina utca 42. 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/01/25

 

1/6.dr. Hadházy Ákos Ányos (an.: Ivanics Judit Sára) 
Születési ideje: 1974/03/04 
7100 Szekszárd, Bartina utca 42. 1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2011/03/10

 

1/7.Dr. Hadházy Árpád Lajos (an.: Soós Katalin) 
Születési ideje: 1948/09/03 
7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 86.
A tagsági jogviszony kezdete: 2019/11/22

 

 

A jogszabályok előírásai szerint a korlátolt felelősségű társaságoknak, az (egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott úgy nevezett saját tőke értéke, ha két éven keresztül nem éri el minimum tőke értéket, ami jelenleg 3 millió, korábban 500 ezer forint volt, a társaságnak rendeznie kell a tőke helyzetét! A Hadházy-Vet Kft. hivatalosan közzétett beszámoló adatai az https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalról letölthetők, ezeket csatolom, ezekből látszik, hogy a cég saját tőke értéke, több mint 10 éve nem éri el e törvényben meghatározott minimum értéket! A saját tőke értéke 2010. óta folyamatosan, minden évben negatív, Hadházy 2011. óta egyedüli ügyvezető a cégben, így egy korlátolt felelősségű társaság nem működhetne törvényesen sem a jelenlegi, sem a korábban hatályos jogszabályi előírások szerint. Erre csak két évig van lehetőségük a cégeknek, utána kötelező lenne a tagoknak pótbefizetés formájában tőkét emelni vagy átalakulni, esetleg a céget megszűntetni. Ez lenne a törvényes eljárás, ugyanakkor Hadházy, amint a számokból látható súlyosan, 10 éve folyamatosan, megszegi a törvényes előírásokat!

 

Jelenleg hatályos jogszabályi előírások:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

XXI. Fejezet A gazdasági társaság átalakulása és egyesülése

3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

 (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

XXVII. fejezet A társaság szervezete

3:189. § [A taggyűlés kötelező összehívása] 

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

(3) Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

 

Korábban, 2014-ig hatályos jogszabályi előírások:

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről.

A beszámolók számai is igen furcsa összefüggéseket mutatnak, például a 2018., 2019., években, amikor még semmilyen COVID helyzet nem volt, közel 40 milliós bevétel mellett mindössze 2-300 ezer forint nyereség került kimutatásra, amit úgy sikerült elérnie, hogy anyagköltségként került elszámolásra a bevétel közel 60 százaléka, aminek az aránya általában 40 százalék szokott lenni, egy állatorvosi magánrendelőben. Persze ez jelentheti azt is, hogy nagyon pocsékolják az anyagokat, de esetleg azt is, hogy nem adnak minden bevételről nyugtát.

Ezeket esetleg érdemes lenne a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak is megvizsgálnia!

 

 

 

 

Képgaléria

(Kattins a képre a nagyobb méretért)
Az oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztató