2023. március 27. - Hajnalka
EUR : 388.21
USD : 361.93
Időjárás ikon11°

Összeomló egyház, homoszexualitás, perverzió – megjelent XVI. Benedek új könyve

Benedek pápa posztumusz megvédte a kereszténységet a „tolerancia nevében” megfogalmazott intoleranciával szemben. Kifejezetten kérte, hogy csak a halála után adják ki a könyvét.

Amikor XVI. Benedek pápa december 31-én, 95 éves korában meghalt, kiderült, hogy halálakor egy befejezett könyve készen állt a kiadásra. Az olasz nyelven írt könyv, a Che cos'è il Cristianesimo: Quasi un testamento spirituale (Mi a kereszténység: Majdnem egy spirituális testamentum) című könyve tele van meghökkentő kinyilatkoztatásokkal és éles kritikával woke utódjáról, Ferenc pápáról. „Vajon Benedek pápa a sírból ellenforradalmat indíthat a római katolikus egyházon belül?” – tették fel a könyv kapcsán a kérdést.

A néhai XVI. Benedek új könyvében megvédi a kereszténységet az intolerancia vádjával szemben – írta meg a CNA. Új, egyelőre csak Olaszországban megjelent művében a néhai pontifex az „emberi lények radikális manipulálásának” és „a nemek nemi ideológia általi eltorzításának” veszélyeire figyelmeztet. Többek között kifejtette, hogy 

az egyház közel áll az „összeomláshoz”,

valamint beszámolt amerikai szemináriumokról is, amiket a promiszkuitás, a homoszexualitás és a perverzió központjainak nevezett. „Különböző szemináriumokban” – magyarázza a pápa – „homoszexuális »klubok« alakultak, amelyek többé-kevésbé nyíltan cselekedtek, és amelyek egyértelműen átalakították a szemináriumok légkörét. Egy dél-németországi szemináriumban papjelöltek és laikus lelkipásztori referensjelöltek éltek együtt”.

Kifejtette továbbá, hogy „voltak egyes püspökök, és nem csak az Egyesült Államokban, akik elutasították a katolikus hagyomány egészét, és egyházmegyéikben egyfajta új, modern katolicitás kialakítására törekedtek.” Benedek pápa, aki tisztelte a katolikus hagyományt, ezekben a körökben ellenség volt: „Talán érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy nem kevés szemináriumban a könyvem olvasásán rajtakapott diákokat alkalmatlannak tartották a papságra. Könyveimet ártalmas irodalomként titkolták, és úgyszólván csak titokban olvasták”.

Visszautasítva egy német teológus érvelését, miszerint az egyistenhit az intoleranciával függ össze, Benedek azt válaszolja, hogy

az intolerancia minden formájának hiteles ellensúlya” valójában a keresztre feszített Jézus Krisztus.

XVI. Benedek 2018 decemberében keltezett tanulmánya a teológus pápa új szöveggyűjteményében jelent meg, amelyet az olasz kiadó spirituális „kvázi-testamentumként” reklámoz.

A 190 oldalas kötet címe „Mi a kereszténység?”.

A kötet 16 tanulmányt tartalmaz, amelyek közül négyet korábban nem publikáltak. A CNA Deutsch, a CNA német nyelvű hírpartnere szerint valamennyi szöveg Benedek pápa 2013-as lemondása után íródott.

Miről szól a kötet?

Az egyistenhitről és a kereszténységgel szembeni modern intoleranciáról szóló elmélkedésén kívül a szövegek számos más teológiai témát is érintenek, az interkommuniótól kezdve a liturgia reformján át az egyház iszlámmal folytatott párbeszédéig.

E kérdések közül több heves reakciókat váltott ki a német püspökök és teológusok részéről, és a németországi egyházat ellentétbe hozta a Vatikánnal – és a néhai pápával. Az egyik ilyen virulens téma a protestánsok és katolikusok közötti interkommunió kérdése – amelyet vezető német püspökök a Vatikán ellenvetései ellenére szorgalmaztak.

A néhai pontifex az interkommunióról szóló esszéjében az Eucharisztia szentségéről elmélkedik. Elmagyarázza, hogy miért kell a valódi ökumenizmusnak számot vetnie a protestánsok és katolikusok közötti különbségekkel, ahelyett, hogy ezeket elfedné.

A német körökből az ilyen magyarázatokkal és saját személyével szemben a múltban érkezett válaszok volt oka annak, hogy – a kiadó szerint – a pápa emeritus úgy döntött, hogy posztumusz, és először olaszul adja ki az utolsó kötetét.

 (Mandiner)

Az oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztató