2022. január 25. - Pál
EUR : 357.02
USD : 314.86
Időjárás ikon-7°

Ma a liberalizmus támadó alapállásban van az egész fehér világban

NE ENGEDJÜK, HOGY A BALLIBERÁLISOK KERÜLJENEK HATALOMRA. AKKOR A VIGÉCEK, MAFFIÓZÓK, ÜRES FEJŰ HÓLYAGOK ÉS GAZEMBEREK DÁRIDÓJA KÖVETKEZIK. MINDEN GONDOLAT, MINDEN ERKÖLCSI SZEMPONT, MINDEN TISZTESSÉG SZÁMŰZETÉSBE SZORUL.

A globalizmus elleni küzdelmünk, pontosabban védekezésünk a terjedésével szemben eredményes, hatásos csak akkor lehet, ha tisztán látunk az alapkérdéseiben, illetve ha a félrevezetett tömegeket fel tudjuk világosítani félrevezetésük lényegét illetően. A globalizmus ideológiája a liberalizmus, újabban a szélsőséges neoliberalizmus. Azt állítják, hogy a globalizmusban az ember, az egyén nagyobb szabadságra tesz szert, mint bármikor, ezért ez a rendszer üdvös. Ugyanilyen volt a szocializmus és a kollektivizmus is. Úgyannyira, hogy aki nem hitt a rendszer üdvös voltában, netán ezt ki is merte mondani, azt megbüntették, ha kellett, megölték. A liberalizmusban ilyen ritkán fordul elő, itt a nem hívőt, a kételkedőt egzisztenciálisan teszik tönkre, zárják ki, bélyegzik meg és vonják el tőle eszméinek terjesztési lehetőségét. A kommunizmusban kötelező volt a dogmák, az üdvtan ismerete és elfogadása, megvallása is, a globalizmusban ez csak ajánlott, de aki az ajánlásnak nem engedelmeskedik, vagy különösen, aki ellenszegül, azt kirekesztik, annak csak segédmunka jut.

További különbség, hogy a globalizmus rendszere nem kényszerít, hanem megdolgoz. Tájékoztató és félretájékoztató intézményeivel, tömegkultúrájával olyan átlagembert állít elő, aki nem lát ki a megszabott keretek közül, elfogadja az olcsó, szellemi termékeket, a szórakoztatást, s maga is végrehajtóvá válik a saját korlátok közé szorításának, egyirányúsításának, elbutításának.

A globalizmus a pénz urainak, szűk kasztjának megfelelő, csak számára előnyös, béketűrésre, engedelmességre és egy bizonyos élvezetelvű individualizmusra vezető ideológiával dogmatizálja a tömeget. A legnagyobb csalása az, hogy szabadságot ad és mindent megenged. Ez csak akkor lehetne így, ha már az igényeket is nem egyirányúsítaná, nem tömegesítené. De pontosan ezt teszi, és csak az ily módon csökkentett igényű tömegembernek adja meg azt a nevetségesen szűk szabadságot, hogy vágyjon az agyába már betáplált árura, fogyasztásra, élvezetre, szórakozásra és korlátozott hatalomra, jólétre, összegezve egy eleve sorba állított életformára, amely fenntartja magát a rendszert.

A balliberálisok programjában nincs hazaszeretet, a népbe-nemzetbe tartozás, a keresztény szolidaritás, az önfeláldozás és az aszkézis értéke, és az ősök tisztelete sem. Ezek mind az ártalmas nacionalizmusba tartoznak. Tartózkodni kell tőlük a rendes konformista átlagpolgárnak, mert háborúkra és népirtásokra vezetnek. Ezt már Nyugaton az óvodában is így tanítják.

Ma a liberalizmus támadó alapállásban van az egész fehér világban. Kínát és Indiát leszámítva, amelyek együtt a világ népességének többségét adják, valamilyen mértékben mindenüvé benyomult és hódít. Nyugat-Európában és az USA-ban azonban már a dekadencia szakaszába jutott, ezeket a társadalmakat létükben fenyegeti. Ugyanígy bennünket is, mert a magyar liberálisok élvonalbeliek. A család semmibevétele, a régi szerepek ósdinak és elfogadhatatlannak, nyűgnek nyilvánítása, a saját történelem elvetése vagy meghamisítása azzal a téves szemlélettel jár együtt, hogy csak az új jó. A magyar liberalizmus tábora a nagyhangú, üres fejű hasbeszélők, a hadaró dumagyurik tábora, amely csak azért nem omlik össze, mert vannak még idős parasztok, akik mégis vetnek, tehetséges fiatalok, akik szorgalmasan dolgoznak, mialatt a főnökük szimpozionról szimpozionra hasbeszél.

Nyugaton már a vezető állások a liberális alapbeállítottság és értékrend elfogadásához, leckeszerű felmondásához, voltaképpen egy igazodáshoz vannak kötve. Sosem az a kérdés, hogy hogyan végzi a munkáját, hanem hogy szolgálja-e példájával, részleges hatalmával a liberalizmust.

A mai magyar balliberális oldal vezetőkiválasztási módja, céltudatossága kötöttebb, mint az MSZMP-ben. Sőt a mostani sokkal kegyetlenebb. A bármikor bekapcsolható lejárató gépezet segítségével megsemmisítő csapást képes mérni mindenkire. Ennek a liberális oldalnak a demokrácia és a szabadság látszatát fenn kell tartania. Szüksége van tehát a nemzete törekvéseitől részben elhatárolódó, az arany középúton díszlépést kivágó értelmiségi árulókra, akik a legnagyobb szolgálatot teszik a liberális rendszernek.

Radikálisnak lenni természetesen nem bűn és nem is erény. Az a kérdés, hogy mire van szüksége a társadalomnak adva lévő helyzetében. A liberalizmus azonban bűnt csinál a radikalizmusból, mert a gyökeres változás a nyugati pénzoligarchia valós hatalmát és jövedelmét veszélyezteti.

Magyarországon azóta, hogy az első választáson, 1990-ben nem a nemzetközi liberálisok győztek, és Antall nélkülük alapított kormányt, élethalálharc folyik. Előbb paktum köttetett, amelynek az volt a lényege, hogy az SZDSZ–MSZP megkapta a sajtót a kétharmados törvények egy része fejében. Ez az élethalálharc azóta is folyik. A liberálisok sajtóbefolyása azóta jelentősen bővült

A háttérből a liberálisok által vezényelt sajtó, rádió, televízió most a jelenlegi, kormány megbuktatására törekszik. Ez nemcsak alkotmányellenes, nemcsak igazságtalan és nemzetellenes tevékenység, hanem ellentmond a demokrácia minden játékszabályának. Ezt a fajta gálád, maffiás és mindenképp illetéktelen beleavatkozást egy nemzet életébe csak a magyarsággal lehet megcsinálni. Csak ez a türelmes, oda nem figyelő, „gyürkőzz, János, rohanj, János”-nép tűri el a félrevezetésnek, a hazudozásnak, a méltatlan alakok tobzódásának azt az orgiáját, amelyet ez a sajtó rendez itt. Szinte minden hullámhosszon uszítani egy nemzet és annak egyszer megválasztott kormánya ellen, illetve legyalázni minden nemzeti törekvést, ennyire nyíltan szolgálni idegen érdekeket csak Magyarországon lehetséges. S közben egyik optikai csalódásból a másik káprázatba és kényszerképzetbe esünk vagy zuhanunk. Azt hisszük, van hatalmunk, azért mert 1998-ban sikerült leváltanunk a liberális oldalt, de már bőszült erővel folyik egy új létforma, a demokrácia demszkysített változatának a fejekbe táplálása.

Ne engedjük, hogy a balliberálisok kerüljenek hatalomra. Akkor a vigécek, maffiózók, üres fejű hólyagok és gazemberek dáridója következik. Minden gondolat, minden erkölcsi szempont, minden tisztesség száműzetésbe szorul.

Forrás: Magyar Fórum
Az oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztató