Vadhajtások

A Vadhajtások.hu cikke nyomán már fel is jelentették az aljas álhírterjesztőket

BEJELENTÉS

Tárgy: Rémhírterjesztés bűntett gyanúja

Tisztelt Nemzeti Nyomozó Iroda!
Tisztelt V. és XIII. Kerületi Ügyészség!

Bejelentést teszek ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 337. § alapján
rémhírterjesztés bűntett gyanúja miatt.

Indoklás

2020. évi március hó 28. napon beszámoló jelent meg a vadhajtasok.hu oldalon A legaljasabb
álhír kezdett terjedni Kásler Miklós hamisított aláírásával a Facebookon címmel:

Cikkünk itt olvasható

Az üggyel kapcsolatban felmerülhet a rémhírterjesztés bűntett gyanúja.

Btk. 337. § Rémhírterjesztés
337. § Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt
oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek
nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A hatályos Btk.-hoz képest a „közveszély színhelyén” kitétel kétszeres megjelenítése a
tényállásban egyértelművé teszi, hogy a rémhírterjesztés kizárólag akkor valósul meg, ha az a
közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság
keltésére.
A bűncselekmény csak nagy nyilvánosság előtt követhető el, amelynek fogalmát a Záró Rész
határozza meg.
A bűncselekmény elkövetője bárki lehet, aki a közveszély színhelyén jelen van. A
bűncselekmény csak szándékosan követhető el.

2020. évi március hó 04. napon igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus. A
kormány kiemelten kezeli a koronavírus-járványt, az Operatív Törzs folyamatosan működik. A
járvány megelőzéséhez mindenki együttműködésére és felelősségvállalására szükség van.

A Be. 29. §-ának (1) bekezdése alapján az ügyészség hatáskörét és illetékességét általában
annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza meg, amely mellett működik.
A Be. 4. § (1) bekezdése alapján az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott
közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.
Indítványozom, hogy az ügyben a tényállás tisztázása érdekében a Be. 380. § (1) bekezdése
alapján a Tisztelt Ügyészség rendeljen el feljelentés-kiegészítést.

A vonatkozó rendelkezések alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás
megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának
megállapítását kérem,- juttatta el szerkesztőségünkhöz a feljelentést Tényi István.