2021. szeptember 23. - Tekla
EUR : 354.3
USD : 301.92
Időjárás ikon19°

Dokumentumokat hozunk nyilvánosságra: Hadházy adót csal, 11 éve törvénytelenül működik a cége

Hadházy továbbra is törvénytelenül működteti a céget, ez derül ki a Hadházy-Vet Kft-nek, az https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon, hivatalosan közzétett 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataiból!

Hadházy ezzel tovább folytatja a szabálytalanságok elkövetését, immár 11 éve, ahogy egy korábbi cikkben is bemutatásra került, hiszen a beszámoló adataiból látszik, hogy a Kft. saját tőkéjének az értéke mindössze 1.505 ezer forint volt 2020-ban is, ami 11 éve nem éri el, Kft-k esetében szükséges 3 millió forintos minimális határértéket, amire csak 2 éves időtartamban van lehetőségük a Kft. formában működő gazdasági társaságoknak! Felvetődik természetesen a hatóságok felelőssége is ebben az ügyben, felháborító, hogy ilyen egyértelmű törvénysértéseket, ilyen hosszú ideig büntetlenül végre lehet hajtani, ráadásul egy országgyűlési képviselő esetében, akinek nem csak jogilag, hanem erkölcsileg is fedhetetlennek kellene lennie! (Ez a félmondat nyilván irónia volt, hiszen Hadházy és az erkölcs, két össze nem egyeztethető fogalom!) Természetesen ebben az esetben is Hadházy kettős mércéjére láthatunk egy kiváló példát, amíg másokat mentelmi joga mögé bújva folyamatosan mocskol és akkor hazudik, amikor mozog a szája, addig a saját ügyvezetése és családi tulajdonban álló cége esetében képtelen, ügyvezetői és tulajdonosi kötelezettségének eleget tenni, több, mint 10 éven keresztül! Ha már az ellenzék folyamatosan lemondásra szólít fel minden kormánypárti politikust, akiket hazug vádak alapján besároznak, a „nagy nyugati demokráciákra” hivatkozva, ezúton mi is felszólítjuk Hadházyt, hogy a tulajdonában és ügyvezetése alatt álló cégének, tényszerűen bizonyított, folytatólagosan elkövetett törvénysértési miatt, azonnali hatállyal mondjon le országgyűlési képviselői mandátumáról!

 

Polgári Törvénykönyv előírásai egyértelműek, az alábbi jogszabályi előírást sérti meg évek óta Hadházy cége! 

3:133. § [Az átalakulás esetei és feltételei]

 (2) Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

 

A beszámoló adatait áttekintve, viszont még ennél is súlyosabb dolgok is látszódnak, ami felveti a bűncselekmények alapos gyanúját is, amiket nézzünk sorban! A beszámolót tanulmányozva észre vehető, hogy a Kft. árbevétele 39,2 millió forintról, 42,6 millió forintra nőtt egy év alatt, ami egy 8,7 százalékos növekedés, ugyanakkor adózott eredménye 200 ezer forintról, 2549 ezer forintra nőtt, több, mint tízszeresére, ami 1174,5 százalékos növekedésnek felelt meg! Vajon mi okozhatta ezt az aránytalan növekedést, hatékonyabban gazdálkodott, jobb teljesítményt nyújtott vagy egyszerűen csak manipulálta a számokat a korábbi beszámolóiban és adóbevallásaiban? Valószínűleg az utóbbiról lehet szó, hiszen amíg a sajtó nem kezdett el foglalkozni Hadházy cégügyeivel, gyakorlatilag nulla körüli eredményt és fizetendő adót mutatott ki nagyságrendileg azonos árbevételnél! Érdekesség még a fizetendő társasági adó mértéke is a beszámolóban, ami az adózás előtti eredménynek csak 5 százaléka, ellentétben az általános 9 százalékos adókulccsal! Természetesen léteznek úgynevezett adóalap módosító tételek és adókedvezmények is, ugyanakkor egy átlagosan működő, kedvezményeket igénybe nem vevő mikovállalkozásnál, ezek általában kiegyenlítik egymást! Tehát egyértelmű, hogy Hadházy az általa sokat ostorozott kormány gazdaságpolitikája alapján meghozott adótörvényekben foglalt adóalap, vagy adókedvezményeket vett igénybe saját cége számára! Ez gyakorlatilag ugyanolyan dolog, mint mikor az ellenzéki politikusuk kampányolnak a kínai vagy orosz vakcina ellen, majd később mégis azzal olttatják be magukat! Ez persze még nem lenne szabálytalan, ha megfelnek az adótörvényben foglaltaknak, ami a sok egyértelmű szabálytalanságot nézve is nagyon kétséges, viszont jól rávilágít Hadházy képmutató jellemére, illetve inkább jellemtelenségére!

Ami viszont ezeken felül egyértelműen gyanús, az a beszámoló kiegészítő mellékletben található, az ott közölt adat szerint a főfoglalkozásúak bére bruttó 4.107 ezer forint., a létszám adat pedig három fő, ami egy kicsit ellentmond Hadházy cégének a honlapján (http://hungaropet.com/szekszardiallatkorhaz/dolgozoink/) lévő adatokkal, hiszen ott munkatársként a következő személyek vannak feltüntetve, Dr.  Hadházy Ákos, Dr. Csizmadia Petra, Dr. Tolnai Kata, Solti Martina asszisztens, Nyári Eta asszisztens, Hadházy-Szőcs Boglárka recepció, (Vonalas telefon: 06-74-315-351, Mobil telefon: 06-30-551-4653, E-mail: [email protected]hu). Persze lehet, hogy csak nem frissült a honlap, ugyanakkor, ha ezek a személyek mindegyike 2020-ban is tevékenységet végzett a szekszárdi állatkórházban, akár beszámlázó vállalkozóként, akkor bizony itt felvetődhet a színlelt szerződéssel vagy feketén foglalkoztatás! Ezt a nyomozó hatóság, ha akarja, viszonylag gyorsan le tudja ellenőrizni! De ellenkező bizonyításig, fogadjuk el a hivatalos adatot, a három főt, legyünk nagylelkűek, ebben az esetben az egy főre jutó átalagos havi bruttó bér, 114 ezer forint, ami jóval alatta marad a 2020. évi garantált bérminimumnak, de még a minimálbérnek (161 ezer forint) is, nettó 76 ezer forintnak felel meg! Persze lehet, hogy a három fő csak részmunkaidőben volt foglalkoztatva, ezért alacsonyabb a bérköltség, de akkor meg mégis, hogy sikerült összehozni a 42,6 millió forint árbevételt, amikor a hivatalos létszám a beszámoló adatait szerint 2018-2020 között ötről három főre csökkent, az árbevétel meg 38 millióról, 42,6 millióra nőtt, ekkora állatorvosi áremelkedés nem volt két év alatt, tehát inkább azonos vagy több munkát végzett a cég, kevesebb fővel! Ráadásul Hadházy holnapja szerint a nyitvatartási idejük az alábbi, ahová egy további állatorvos neve is felkerült! 

 

Nyitva:

Állatkórház: 
Hétfö: 8-11.00 és 15-18.30 
Kedd: 8-11.00 és 15-18.30 
Szerda: 8-11.00 és 15-18.30 
Csütörtök: 8-11.00 és 15-18.30 
Péntek: 8-11.00 és 15-18.30 
Szombat:9-11
Vasárnap: ügyelet
H-V: Rendelési idon kívül telefonos egyeztetés alapján (0-24) 

Állatpatika és Állateledel üzlet:
Hétfö: 8-18.30 
Kedd: 8-18.30 
Szerda: 8-18.30 
Csütörtök: 8-18.30 
Péntek: 8-18.30  
Szombat:9-11
Vasárnap: zárva

Orvosok:

Dr.Hadházy Ákos
Dr. Pálinkás Anita

 

Hogy is van ez, hányan is dolgoznak ennél a cégnél és mekkora havi munkaidőben, amikor az állatkórház nyitvatartási ideje, heti 34,5 óra + ügyelet, gyakorlatilag a normál munkaidő az ügyelettel együtt heti 40 óra, a tevékenységre jellege alapján, jelen kell lenni minimum egy állatorvosnak és egy asszisztensnek, azaz két főnek és mellette üzemel az állatpatika, heti 52 órás nyitva tartassál? Életszerű, hogy ezeket a feladatokat három fő részmunkaidőben látja el, akik közül ráadásul az egyik Hadházy felesége, aki a honlap tanúsága szerint a recepciós? Vagy talán arról van szó, hogy többen látják el a tevékenységet, feketén vagy színlelt vállalkozási szerződéssel foglalkoztatva, esetleg Hadházy megszegve a képviselőkre vonatkozó jogszabályi tiltásnak, maga is személyesen közreműködik cégében? Amire egyébként elvileg kötelezett is, a Polgári Törvénykönyv előírásai alapján, hiszen önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető, és ezen jogszabályi előírások alapján eléggé összeférhetetlennek tűnik a képviselői és az önálló aláírási joggal rendelkező Kft. ügyvezetői szerepköre!

 

Az előbbiekből következően felmerül az alapos gyanú az alábbi bűncselekmények elkövetésére vonatkozóan!

 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Költségvetési csalás

396. § (1) Aki

a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,

b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy

c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel,

és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

A számvitel rendjének megsértése

403. § (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel

a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy

b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az egyéni vállalkozó, valamint a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja.

 

 

Ezek miatt felszólítjuk a Központi Nyomozó Főügyészséget, aki országgyűlési képviselők ellen jogosult eljárni, hogy haladéktalanul indítsa meg a büntető eljárást és kezdeményezze a Mentelmi Bizottságnál Hadházy mentelmi jogának azonnali felfüggesztését! Lehetőleg minél hamarabb tegye meg a hatóság a szükséges intézkedéseket, megelőzve ezzel a további bűncselekmények elkövetését, egyrészt azt, hogy Hadházy továbbra is törvénysértő módon járjon el, másrészt mert Hadházy mocskos magatartása miatt bizony nagyon sok embernek viszket a tenyere és bizony nem lenne jó dolog, ha a bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható Hadházyt, aki szinte mindenkit alaptalanul gyanúsítgat, és mindenkire mocskolódik, erkölcsileg jogos felháborodásában valaki megtalálná egy nagy pofonnal vagy valami súlyosabbal, ami annál is rosszabb!

Ezért a közbizalom, nyugalom helyreállítása érdekében az illetékes hatóságoknak azonnal intézkedni kellene!

 

 

 

 

 

Képgaléria

(Kattins a képre a nagyobb méretért)
Az oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztató